Logowanie

Bezpieczne ferie

Pamiętaj!
1. W czasie ferii spędzaj czas na świeżym powietrzu, a nie przed telewizorem i komputerem.
2. Baw się na śniegu w miejscach położonych daleko od jezdni.
3. Nie wchodź sam na lód, jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku.
4. Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz i nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami.
5. Ubieraj się ciepło i nie chodź w przemoczonym ubraniu.
6. Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi nieznajomym.
7. Przechodź przez ulicę tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Propozycje lokalnych instytucji

Muzeum Ziemi Rawskiej

 20.01.2014 – Poniedziałek

godz. 9.30 Projekcja filmu

godz. 12.00 Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego „Stare jest piękne – 

zabytki architektury ludowej powiatu rawskiego”

godz. 13.30 Poczęstunek

21.01.2014 – Wtorek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Warsztaty filcowania na sucho – prowadzenie Barbara Długosz
- instruktor rękodzieła artystycznego /materiały zapewnia
organizator/

22.01.2014 – Środa

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Warsztaty ceramiczne – prowadzenie Monika Katarzyna
Koprowska – artysta ceramik /materiały zapewnia organizator/

23.01.2014 – Czwartek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Warsztaty plastyczne – ozdoby papierowe – prowadzenie
Janina Kwiatkowska /materiały zapewnia organizator/

24.01.2014 – Piątek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz.11.00 Poczęstunek

Godz.12.00 Konkurs rysunkowy

 

27.01.2014 – Poniedziałek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Konkurs rysunkowy

28.01.2014 – Wtorek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Warsztaty ceramiczne – prowadzenie Monika Katarzyna
Koprowska – artysta ceramik /materiały zapewnia organizator/

29.01.2014 – Środa

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz. 11.00 Poczęstunek

Godz. 12.00 Warsztaty filcowania na sucho - prowadzenie Barbara Długosz
- instruktor rękodzieła artystycznego /materiały zapewnia
organizator/

30.01.2014 – Czwartek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz.11.00 Poczęstunek

Godz.12.00 Warsztaty plastyczne – ozdoby papierowe – prowadzenie
Janina Kwiatkowska / materiał zapewnia organizator/

31.01.2014 – Piątek

Godz. 9.30 Projekcja filmu

Godz.11.00 Poczęstunek

Godz.12.00 Konkurs rysunkowy

 

Miejski Dom Kultury

WARSZTATY ARTYSTYCZNE  w dniach  20 - 31 stycznia 2014

 11.15 – warsztaty plastyczne dla dzieci klas I-III

           – warsztaty teatralne klasy IV-VI

12.15 -  warsztaty teatralne dla dzieci klas I-III

             warsztaty wokalne  IV-VI

13.15 – warsztaty taneczne  I-III

             warsztaty plastyczne IV-VI

14.15 – warsztaty wokalne– I-III

             warsztaty taneczne  IV-VI

             warsztaty plastyczne dla młodzieży

15.00 -  warsztaty  teatralne dla młodzieży

16.00  - warsztaty wokalne dla młodzieży

 20 stycznia

  9.30 – „Żółwik Sammy 2 " film dla dzieci

21 stycznia

10.00 – „Pchła szachrajka” – teatrzyk dla dzieci

22 stycznia

  9.30 – „Jack pogromca olbrzymów” film dla dzieci i młodzieży od lat 12

23 stycznia

10.00 – „Krawiec Niteczka”- Teatr Malutki – spektakl teatralny dla dzieci

 24 stycznia

  9.30 – „Zambezia" film animowany dla dzieci

 27 stycznia

  9.30 – „Romam Barbarzyńca " – film animowany dla dzieci

 28 stycznia

10.00 – „Magia na wesoło " spektakl  iluzjonistyczny  APOLLINO

29 stycznia

9.30 – „Człowiek ze stali” fantasy i komiks fabularny dla dzieci od lat 12

 30 stycznia

10.00 – „Bajkowy stragan”- Teatr Malutki – spektakl teatralny dla dzieci

 31 stycznia

9.30 – „Asterix i Obelix w służbie jej cesarskiej mości” – film familijny dla dzieci

 

Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży

„RAWSKA FERIADA – 2014”

20 stycznia - Poniedziałek

12.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dla dziewcząt i chłopców LOK Rawa Mazowiecka
12.00 – 15.30 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa Milenium
15.00 – 16.00 Otwarte zajęcia z judo Sala gimn. przy Świetlicy Środowiskowej


21 stycznia - Wtorek

11.00 – 15.00 Turniej mini piłki siatkowej Hala Sportowa „Milenium”
11.30 – 13.30 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego Sala gimnastyczna przy SP Nr 2
15.00 – 16.00 Otwarte zajęcia z judo Sala gimn. przy Świetlicy Środowiskowej


22 stycznia- Środa

9.00 – 11.00 Halowy turniej piłki nożnej Hala Sportowa Milenium
12.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców LOK Rawa Mazowiecka
11.30 – 13.30 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego Sala gimnastyczna przy SP Nr 2
15.00 – 16.00 Otwarte zajęcia z judo Sala gimnastyczna przy Świetlicy Środowiskowej


23 stycznia - Czwartek

11.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa Milenium
15.00 – 16.00 Otwarte zajęcia z judo Sala Gimn. przy Świetlicy Środowiskowej


24 stycznia - Piątek

11.00 –13.30 „Złoty „Krążek” – Gry i Zabawy na Lodzie Lodowisko - Pływalnia Aquarium
11.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców LOK Rawa Mazowiecka
12.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa Milenium


27 stycznia - Poniedziałek

11.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców LOK Rawa Mazowiecka
12.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Milenium
11.30 – 13.30 Otwarte zajęcia z tenisa stołowego Sala gimnastyczna przy SP Nr 2
10.00 -13.00 Zajęcia z mini piłki siatkowej na wesoło (dla uczniów szkoły podstawowej) Hala Sportowa OSiR Tatar


28 stycznia  Wtorek

10.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa Milenium

10.00 – 13.00 Zajęcia z mini piłki siatkowej Hala Sportowa OSiR Tatar


29 stycznia - Środa

11.00 –13.30 „Złoty „Krążek” – Gry i Zabawy na lodzie Lodowisko przy pływalni Aquarium
12.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa „Milenium”
11.30 – 13.30 Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży Sala Gimnastyczna SP nr 2
10.00 -13.00 Zajęcia z mini piłki siatkowej - Sport na wesoło (dla uczniów szkoły podstawowej) Hala Sportowa OSiR Tatar
11.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców LOK Rawa Mazowiecka


30 stycznia - Czwartek

9.30 – 11.30 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa „Milenium”
10.00 – 13.00 Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Piłce Siatkowej drużyn 4 osobowych Hala Sportowa Milenium


31 stycznia - Piątek

10.00 – 13.00 Wojewódzki Turniej Mini Piłki Siatkowej w kategorii dziewcząt Hala Sportowa OSiR Tatar
12.00 – 15.00 Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców
Podsumowanie LOK Rawa Mazowiecka
13.00 – 15.00 Turniej halowej piłki nożnej Hala Sportowa „Milenium”

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK
dla uczestników Rawskiej Feriady

 

 

 

„FERIE Z AQUARIUM”

Ferie to czas odpoczynku od nauki, czas wolny, który można przeznaczyć na przyjemności. Oczywiście atrakcyjny byłby wypoczynek dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania, ale wiele osób z naszego miasta nie skorzysta z takiej formy ze względów finansowych. Większość uczniów spędza czas wolny od nauki w domu, przed komputerem lub telewizorem. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimowych w AQUARIUM Centrum Fit Rawa. Dla wielu dzieci taka propozycja będzie jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku.

I. Cel główny programu
Celem programu „Ferie z AQUARIUM” jest zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań
w czasie ferii zimowych.
II. Cele szczegółowe:
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży
- kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej
- promowanie sportu jako alternatywy dla szkodliwych i patologicznych form rozładowywania napięć i stresów
- kształtowanie właściwych zachowań, nawyków
- promowanie zdrowia i bezpieczeństwa
- integracja uczestników
Dzieci i młodzież :
- uczestniczą w wypoczynku podczas ferii zimowych,
- poznają gry, zabawy, zajęcia, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe
i czas wolny,
- stosują zasady wzajemnej życzliwości podczas wspólnych zabaw w basenie
i na lodowisku,
- uczą się odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
- rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają talenty

III. Zadania programu
1. Przedstawienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
2. Organizacja zajęć rozwijających aktywność fizyczną uczniów.
3. Tworzenie warunków do realizacji sportowych zainteresowań uczniów
4. Ukazanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego,

IV. Adresaci i organizatorzy programu
Program kierowany jest do wszystkich uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów podlegających Urzędowi Miasta Rawa Mazowiecka.
Organizatorem jest AQUARIUM Centrum Fit Rawa.

V. Zasady i formy realizacji
Uczestniczące w feriach dzieci i młodzież obowiązują szczegółowe regulaminy korzystania z basenu i lodowiska.
Termin
poniedziałek-piątek 20 - 24.01.2014
poniedziałek-piątek 27 - 31.01.2014
w godzinach od 800 – 1600 (z ostatnim wejściem o godz.1500)

Odpłatność

Dla dzieci i młodzieży z rawskich szkół podstawowych i gimnazjów po okazaniu legitymacji szkolnej pierwsza godzina bezpłatnie, po przekroczeniu czasu - naliczanie minutowe.

Pozostałe dzieci i młodzież z miasta, powiatu i gminy Rawa Mazowiecka
pierwsza godzina - 50% stałej stawki, po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

Wyżywienie:
W trakcie ferii dla dzieci i młodzieży z rawskich szkół podstawowych i gimnazjów podlegających Urzędowi Miasta Rawa Mazowiecka będą bezpłatnie wydawane śniadania i obiady, a w punkcie przy lodowisku gorące napoje i ciastko.

Posiłki w czasie ferii w AQUARIUM będą wydawane dla dzieci z rawskich szkół (legitymacja szkolna)
o godz. 900 śniadanie
o godz. 1300 obiad

Ubezpieczenie

Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zajęć, obowiązuje ubezpieczenie szkolne.


Konkursy i atrakcje
Ogłaszamy KONKURSY:

1. plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Moje ferie w AQUARIUM”
Format - A3
Technika – dowolna
Termin składania prac - 27.01.2014 r.
Nagrody – karnety na basen/lodowisko

2. na prezentację multimedialną dla uczniów gimnazjów„ Bezpieczne ferie
w AQUARIUM”
Format - 1024 x 768
08-10 slajdów, mogą być wzbogacone elementami graficznymi, zdjęciami;
w ostatnim slajdzie należy podać informacje dotyczące źródeł i autorów
wykorzystanych tekstów, zdjęć.
Termin oddawania prac na płycie CD - 27.01.2014 r.
Nagrody – karnety na basen/lodowisko

Załącznikiem do prac konkursowych muszą być zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (dostępne w szatni AQUARIUM).
Planuje się wystawę nagrodzonych prac plastycznych oraz wyświetlanie prezentacji na ekranie LED.

3. Uroczyste zakończenie „FERII Z AQUARIUM” - 01.02.2014 r.
PODSUMOWANIE FERII, KONKURSÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD
dla dzieci - BAL KARNAWAŁOWY PRZEBIERAŃCÓW + LICZNE ATRAKCJE 1500- 1730- lodowisko
dla młodzieży - DYSKOTEKA Z INSTRUKTOREM TAŃCA 1730- 1900- lodowisko

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie

                                                                                            .

                                                                                                                                                

                                                                                   Rawa Mazowiecka dn. ………….

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…………………………………………

              (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie ……………………………….

..........................................................na zasadach określonych w regulaminie.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka ………………………………….......… 

  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu  Aquarium Centrum Fit Rawa ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej

 

                                         ....................................................................

                                                (podpis przedstawiciela ustawowego)


Miejska Biblioteka Publiczna

Oddział dla Dzieci

 


FERIE W BULLERBYN

ZAPRASZAMY DZIECI CODZIENNIE
od poniedziałku 20 do piątku 31 stycznia do udziału w zabawach literackich i plastycznych, podczas których poznacie między innymi :niepokorną i nieustarszoną Pippi Langstrumpf,
 psotnego ale bardzo sympatycznego Emila ze Smalandii,
 małą Lottę z ulicy Awanturników
 niezwykłego Karlsona, który mieszka na dachu,
 oraz Lisę, jej braci i przyjaciół z Bullerbyn.

Proponujemy:

I – Świat Astrid Lindgren:

1. Szwecja, kraj lasów i jezior:
- miejsce na mapie
- z czego znana jest dziś Szwecja
2. Zanim Astrid została Astrid Lindgren.
- ulubione zabawy małej Astrid.
3. Bohaterowie książek Astrid Lindgren:
 Dzieci z Bullerbyn, które są przyjaciółmi i nigdy się nie nudzą, potrafią pudełko po cygarach zmienić w Skrzynię Mędrców, a starą szopę w zbójecką kryjówkę.
 Pippi Langstrumpf, która śpi z głową pod kołdrą i z butami na poduszce, tłucze naczynia zamiast je pozmywać i nie zna tabliczki mnożenia. Za to potrafi podnieść konia i poświęcić wszystko dla swoich przyjaciół.
 Emil ze Smalandii, chłopiec który ciągle zaskakuje rodzinę jakimiś zwariowanymi pomysłami.
 Karlsson z Dachu, który małym guziczkiem w okolicach pępka uruchomia śmigło na plecach i unosi się w powietrzu.
 Lotta z ulicy Awanturników, dla której zły sen czy drapiący sweterek to wystarczający powód, żeby mieć zły humor.

II – Kto do nas wpadnie, tego nuda nie dopadnie:

1. Czytamy i słuchamy:
- książki czytają bibliotekarki
- audiobook (czyta Edyta Jungowska)
2. Każde dziecko o tym wie, by nałogom mówić nie!
- pogadanka o zdrowym trybie życia.

III - Dzień Babci i Dziadka w Bullerbyn

Zapraszamy wszystkie babcie i dziadków oraz wnuków na uroczyste spotkanie z okazji ich święta.
IV - Zabawy plastyczne:

1. malowanie na dywanie [farby]
2. malowanie na kolanie i nie tylko [kredki]
3. sypanie i wyklejanie [kolorowy piasek]
4. wycinanie i sklejanie [prace przestrzenne]
5. lepienie i suszenie [ masa solna, plastelina]

V - Trudne zadania do szybkiego wykonania:

1. ukryte obrazki
2. różnice
3. labirynty

VI - Zagadki z bibliotecznej szufladki:

1. zagadki przyrodnicze
2. zagadki bajkowe

VII - Zabawy taneczne:
1. kółko graniaste
2. baloniku nasz malutki...
3. mam chusteczkę haftowaną...
4. stary niedźwiedź mocno śpi

VIII – W karnawale wielkie bale, czyli bal w Bullerbyn.

 „W ferie nie ma czasu na nudę”

ZAPRASZAMY

wstęp wolny

Ferie to czas odpoczynku i relaksu,
ale nie nudy. Jeśli spędzasz je w domu
i jednak się nudzisz, przyjdź do
biblioteki i weź udział w warsztatach
plastyczno – graficznych, podczas których dowiesz się jak zrobić z niczego coś ciekawego i spędzisz czas w miłym towarzystwie.

I – Tydzień:

1. Poniedziałek 20 stycznia - godz. 15.30 – 17.00
Wesoła gromadka przygotowuje prezent dla babci i dziadka – warsztaty plastyczne – karty upominkowe, kwiaty, korale itp.
2. Czwartek 23 stycznia - godz. 15.30 – 17.00
"Karykatury” - wpływ uzależnień na wygląd człowieka – zajęcia plastyczne o tematyce profilaktycznej

II – Tydzień:

1. Wtorek 28 stycznia - godz. 15.30 – 17.00
Kreatywność ważna rzecz - warsztaty plastyczne
2. Czwartek 30 stycznia - godz. 17.00 – 18.00
Spotkanie z Wikingami – prezentacja
3. Piątek 31 stycznia – godz. 14.30 – 16.00
Książkowe inspiracje - warsztaty graficzno – plastyczne prowadzone przez ilustratorkę p. Natalię Talarek (Studio Tęczówka)


więcej: www.rawamaz.e-bp.pl ; tel.: 46 814 37 40 ;
facebook: MBP Rawa Mazowiecka Oddział dla Dzieci
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.