Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Kadra

Zdalne nauczanie

Każdy uczeń SP1 może skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli, wykorzystując dziennik elektroniczny, ale również materiały edukacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły.
Jak pobrać materiały?
1. Wchodzimy na stronę internetową: www.sp1rawa.pl
2. Wybieramy zakładkę kadra lub zdalne nauczanie
3. Wybieramy swojego nauczyciela
4. Wybieramy dostęp ( w tym miejscu może pokazać się prośba o zalogowanie, używamy loginu i hasła otrzymanego od wychowawców)
5. Jesteśmy przekierowani na usługę OneDrive
6. Wchodzimy w to co nas interesuje lub nauczyciel przekazał do pracy w domu.

W przypadku braku możliwości zalogowania się do usługi Office365 prosimy o kontakt mailowy na adres: eoswiata@miastorawa.pl
Na stronie internetowej szkoły znajduje się aktywny email do wszystkich nauczycieli.

LISTA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Abramova Katarzyna

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynaabramova@oswiata.rawamazowiecka.pl

Bachmat Iwona

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: iwonabachmat@oswiata.rawamazowiecka.pl

Bernacik-Zimecka Justyna

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: justynabernacikzimecka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Binkiewicz Ewa

Nauczane przedmioty:

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ewabinkiewicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Borkowska Katarzyna

Nauczane przedmioty: język polski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynaborkowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Borowiec Monika

Nauczane przedmioty: pedagog szkolny

Materiały edukacyjne:

Email: monikaborowiec@oswiata.rawamazowiecka.pl

Cichocki Jarosław

Nauczane przedmioty: język polski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: jaroslawcichocki@oswiata.rawamazowiecka.pl

Ciolek Magdalena

Nauczane przedmioty: matematyka

Materiały edukacyjne:

Email: magldalenaciolek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Cyniak Marlena

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: marlenacyniak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Czech Paulina

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne:

Email: paulinaczech@oswiata.rawamazowiecka.pl

Czech Katarzyna

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynaczech@oswiata.rawamazowiecka.pl

Czech Renata

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renataczech@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dąbrowska Małgorzata

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: malgorzatadobrowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dąbrowska-Rybak Maria

Nauczane przedmioty: język niemiecki

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: mariadabrowskarybak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dębecka-Fiuczek Anna

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annadebeckafiuczek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dębska Anna

Nauczane przedmioty: plastyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annadebska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dobrosz Agata

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: agatadobrosz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Duklas Ewa

Nauczane przedmioty: język niemiecki

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ewaduklas@oswiata.rawamazowiecka.pl

Duszyńska Agnieszka

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne:

Email: agnieszkaduszynska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Dziubińska Ilona

Nauczane przedmioty: matematyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ilonadziubinska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Firek Ludmiła

Nauczane przedmioty: matematyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ludmilafirek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Firek Renata

Nauczane przedmioty: religia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renatafirek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gajak Agata

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: agata.gajak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gała Damian

Nauczane przedmioty: religia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: damiangala@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gmaj Barbara

Nauczane przedmioty: historia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: barbaragmaj@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gniadek Marzena

Nauczane przedmioty: matematyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: marzenagniadek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Golizda Zbigniew

Nauczane przedmioty: historia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: zbigniewgolizda@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gołka Paweł

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne:dostęp

Email: pawelgolka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Gos Joanna

Nauczane przedmioty:

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: joannagos@oswiata.rawamazowiecka.pl

Góraj-Duda Karolina

Nauczane przedmioty: pedagog szkolny

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: karolinagorajduda@oswiata.rawamazowiecka.pl

Górska Elżbieta

Nauczane przedmioty: biologia i przyroda

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: elzbietagorska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Grygorowicz Marlena

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: marlenagrygorowicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Janecki Przemysław

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: przemyslawjanecki@oswiata.rawamazowiecka.pl

Jankowski Hubert

Nauczane przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały edukacyjne:

Email: hubertjankowski@oswiata.rawamazowiecka.pl

Jarzębska Beata

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: beatajarzebska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Jatczyk Renata

Nauczane przedmioty: biblioteka szkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renatajatczyk@oswiata.rawamazowiecka.pl

Jedwabna Iwona

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: iwonajedwabna@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kacperczyk-Raczyńska Monika

Nauczane przedmioty: informatyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: monikakacperczykraczynska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kamińska Anna

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annakaminska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kamińska-Strzechowska Izabela

Nauczane przedmioty: logopeda

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: izabelakaminskastrzechowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kempka Bogusława

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: boguslawakempka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kępa Magdalena

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: magdalenakepa@oswiata.rawamazowiecka.pl

Klimas Anna

Nauczane przedmioty: muzyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annaklimas@oswiata.rawamazowiecka.pl

Klimczak Elżbieta

Nauczane przedmioty: muzyka

Materiały edukacyjne:

Email: elzbietaklimczak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Klimczak Grzegorz

Nauczane przedmioty: muzyka

Materiały edukacyjne:

Email: grzegorzklimczak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Katarzyna Kocik

Nauczane przedmioty: świetlica szkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynakocik@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kołodzińska Agnieszka

Nauczane przedmioty: technika, geografia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: agnieszkakolodzinska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Korbus Katarzyna

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynakorbus@oswiata.rawamazowiecka.pl

Korbus Martyna

Nauczane przedmioty:

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: martynakorbus@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kotusińska Iwona

Nauczane przedmioty: informatyka, geografia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: iwonakotusinska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Kwaczyńska Aleksandra

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne:

Email: katarzynakwaczynska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Langowski Marcin

Nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Materiały edukacyjne:

Email: marcinlangowski@oswiata.rawamazowiecka.pl

Lesiak Marzena

Nauczane przedmioty: świetlica szkolna

Materiały edukacyjne:

Email: marzenalesiak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Leszczuk Dorota

Nauczane przedmioty: informatyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: dorotaleszczuk@oswiata.rawamazowiecka.pl

Lisicka Agata

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: agatalisicka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Luchowska Katarzyna

Nauczane przedmioty: matematyka, fizyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynaluchowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Majzer Anna

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne:

Email: annamajzer@oswiata.rawamazowiecka.pl

Makowska Edyta

Nauczane przedmioty: język polski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: edytamakowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Malinowska Ewa

Nauczane przedmioty: język polski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ewamalinowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Milczarek-Madej Renata

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renatamilczarekmadej@oswiata.rawamazowiecka.pl

Moskwa Anna

Nauczane przedmioty: język angielski, język rosyjski

Materiały edukacyjne:

Email: annamoskwa@oswiata.rawamazowiecka.pl

Nowak Justyna

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: justynanowak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Nowicka Anna

Nauczane przedmioty: biblioteka szkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annanowicka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Pacewicz Miłosz

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: miloszpacewicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Patuszczyk Anna

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annapatuszczyk@oswiata.rawamazowiecka.pl

Paczkowska Beata

Nauczane przedmioty: psycholog

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: beatapaczkowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Przyborek Beata

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: beataprzyborek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Romaldowska Mirosława

Nauczane przedmioty: chemia, informatyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: miroslawaromaldowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Sabat Sylwia

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: sylwiasabat@oswiata.rawamazowiecka.pl

Sekrecka Beata

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: beatasekrecka@oswiata.rawamazowiecka.pl

Siekierzyńska Ewa

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: ewasiekierzynska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Sitarek Dorota

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: dorotasitarek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Siudzińska Anna

Nauczane przedmioty: język hiszpański

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: annasiudzinska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Sowik Magda

Nauczane przedmioty: świetlica szkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: magdasowik@oswiata.rawamazowiecka.pl

Stankiewicz Hanna

Nauczane przedmioty: przyroda, historia

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: hannastankiewicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Stankiewicz Kinga

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: kingastankiewicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Stankiewicz Mariola

Nauczane przedmioty: język polski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: mariolastankiewicz@oswiata.rawamazowiecka.pl

Starczewska Aneta

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: anetastarczewska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Stolarek Agnieszka

Nauczane przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne:

Email: agnieszkastolarek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Stolarek Marcin

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: marcinstolarek@oswiata.rawamazowiecka.pl

Trojanowska Teresa

Nauczane przedmioty: matematyka

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: teresatrojanowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Urbańska Katarzyna

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: katarzynaurbanska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wasiak Jarosław

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: jaroslawwasiak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wawrzyniak Aneta

Nauczane przedmioty: język angielski

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: anetawawrzyniak@oswiata.rawamazowiecka.pl

Węgrzynowska Renata

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renatawegrzynowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Winiarska Zofia

Nauczane przedmioty: świetlica

Materiały edukacyjne:

Email: zofiawiniarska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wiszowata Ewa

Nauczane przedmioty: siostra-religia

Materiały edukacyjne:

Email: ewawiszowata@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wojtyska Jolanta

Nauczane przedmioty: geografia, informatyka

Materiały edukacyjne:

Email: jolantawojtyska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wołk Magdalena

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: magdalenawolk@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wrona Renata

Nauczane przedmioty: nauczyciel, współorganizator kształcenia integracyjnego oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: renatawrona@oswiata.rawamazowiecka.pl

Wujcik Agnieszka

Nauczane przedmioty: pedagog szkolny

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: agnieszkawujcik@oswiata.rawamazowiecka.pl

Zdziechowska Monika

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: monikazdziechowska@oswiata.rawamazowiecka.pl

Zimecki Piotr

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne: dostęp

Email: piotrzimecki@oswiata.rawamazowiecka.pl