Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

O nas

NASZA SZKOŁA

Jesteśmy bezpieczną szkołą, zwalczająca stereotypy, promująca humanistyczny system wartości i szacunek do tradycji. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój i przyjazną atmosferę, jesteśmy szkołą szans i sukcesów, rozwijamy uczniów społecznie, uczymy wrażliwości, współdziałania w zespole, angażowania się w pracę na rzecz innych ludzi. Rozwijamy samorządność uczniowską i współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji, są przygotowywani do życia w zjednoczonej Europie i wprowadzani w świat kultury.

Miło nam zakomunikować, że w  czerwcu 2019r Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała zaszczytny tytuł SZKOŁY MISTRZÓW PROGRAMOWANIA.